Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Nazwa: Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny

Nazwa skrócona: Łukasiewicz - ITR

Data powołania: 1956 r.

Forma prawna: instytut badawczy

Organ nadzorujący: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Podstawy prawne działania:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny jest instytutem badawczym działającym w oparciu o przepisy:

  • USTAWA z dnia 21 lutego 2019 r.o Sieci Badawczej Łukasiewicz Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 534 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie połączenia Instytutu
  • Tele- i Radiotechnicznego oraz Przemysłowego Instytutu Elektroniki (Dz. U. Nr 146, poz. 1021);
  • uchwały Nr 2/56 Prezydium Rządu z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie uzupełnienia uchwały
    Nr 14/S/54 Prezydium Rządu z dnia 7 maja 1954 r. o przygotowaniu i uruchomieniu urządzeń radiolokacyjnych, zmienioną zarządzeniem nr 70/Org/86 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 26 marca 1986 r. w sprawie dostosowania organizacji instytutu pod nazwą Instytut Tele- i Radiotechniczny do przepisów ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo – rozwojowych;
  • statutu Łukasiewicz - ITR.

Instytut posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023801.

Szukaj w tym dziale: