Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny
03-450 Warszawa | ul. Ratuszowa 11

tel.: + 48 22 619 22 41
faks: + 48 22 619 29 47

e-mail: itr@remove-this.itr.lukasiewicz.gov.pl

itr.lukasiewicz.gov.pl

BIP: http://itr.nbip.pl/itr/

NIP: 525 000 88 50

REGON: 000039309

KRS: 0000851799


zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Polska Klasyfikacja Działalności (EKD): (72.19.Z)
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.

 

Szukaj w tym dziale: