Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

dr inż. Janusz  Sitek

DYREKTOR

dr inż. Janusz Sitek

email: janusz.sitek@itr.lukasiewicz.gov.pl

Dr inż. Janusz Sitek posiada 11-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, kierując m.in. Centrum Badawczym Technologii Elektronicznych w naszym Instytucie oraz prowadząc wiele interdyscyplinarnych projektów międzynarodowych. Pełniąc od 2 lat funkcję dyrektora Instytutu, w 2019 roku został absolwentem I edycji Akademii Menadżera Innowacji. Jest członkiem Rady KIGEiT i przedstawicielem MNiSW w Radzie Naukowej WIŁ.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, Wydziału Mechatroniki, a od roku 2008 doktor nauk technicznych.

Jego priorytetem na najbliższą kadencję jest zbudowanie bazy pracowników i infrastruktury badawczej pozwalającej na podejmowanie nowych wyzwań, szczególnie z obszaru Transformacji Cyfrowej, Zrównoważonej Gospodarki i Energii wykorzystując technologie „Smart” i ICT dla nowych zastosowań przemysłowych, energetycznych i specjalnych.

 


 

dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

Z-CA DYREKTORA DS. BADAWCZYCH I KOMERCJALIZACJI

prof. nadzw. Łukasiewicz - ITR
dr hab. inż. Andrzej Nowakowski
email: andrzej.nowakowski@itr.lukasiewicz.gov.pl

Andrzej Nowakowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, pełniąc wiele funkcji kierowniczych, w tym z-cy Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych. Udokumentowane osiągnięcia, kreatywność, determinacja, merytoryczna znajomość interdyscyplinarnych specjalności, w zakresie systemów teleinformatycznych ICT wdrażanych w sieciach Smart Grids, Internetu Rzeczy (IoT), innowacyjnych technologii i produktów w obszarze elektroniki oraz ugruntowane ścisłe związki z przemysłem są gwarancją, że stawiane nowe wyzwania przed Ł-ITR będą zrealizowane. Autor 28 patentów, kierownik kilkudziesięciu wdrożonych w przemyśle projektów. Osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe udokumentowane wieloma najwyższymi nagrodami oraz medalami w kraju i za granicą.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 2002 r.  uzyskał stopień doktora, a  w 2012 r. stopień dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i został zatrudniony  na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Studia podyplomowe z systemów mikroprocesorowych i wiele kursów zawodowych oraz z obszaru zarządzania m.in.: Business Managment Training Course - The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) JAPAN.

Jego pasją są zagadnienia związane z ekonomią i psychologią społeczną z zakresu kształtowania relacji i rozwiązywania konfliktów. Wolne chwile poświęca rekreacji i pracy na działce, poza tym zainteresowanie czynne i bierne sportem.

Jego priorytetem na najbliższą kadencję jest integrowanie różnorodnych dyscyplin i zespołów ludzkich posiadających unikalne specjalizacje i rozwój kompetencji miękkich w kadrze technicznej, w celu rozwiązywania w sposób bardziej efektywny problemów badawczych. Stworzenia nowej kompleksowej oferty Ł-ITR z zakresu Transformacji Cyfrowej dla różnych gałęzi przemysłu.

 


 

mgr Anna Biernacka

Z-CA DYREKTORA DS. FINANSOWYCH I ORGANIZACYJNYCH

mgr Anna Biernacka
email: anna.biernacka@itr.lukasiewicz.gov.pl

Anna Biernacka pracuje w naszym Instytucie od 1993 roku, przechodząc kolejne szczeble kariery od analityka wdrażającego systemy komputerowe w księgowości, do Głównego Księgowego. Od 2003 roku pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Ekonomicznych. Od 2005 roku jest również ekspertem finansowym MNiSW przeprowadzającym kontrole w jednostkach naukowych.

Absolwentka Szkoły Główna Handlowej w Warszawie, Wydział Finanse i Statystyka,  specjalność: przetwarzanie danych i rachunkowość. Posiada międzynarodowy certyfikat dla audytorów zatrudnionych w sektorze publicznym CGAP.

Jej priorytetem na najbliższą kadencję jest zarządzanie gospodarką ekonomiczną w sposób umożliwiający zapewnienie maksymalnego finansowego wsparcia pracowników badawczych w procesach przygotowania, pozyskania i finansowego rozliczania projektów badawczo-wdrożeniowych oraz komercjalizacji wyników badań.

Po pracy radość dają jej wakacje spędzone z rodziną nad jeziorami oraz tworzenie swojego wymarzonego ogrodu, natomiast zimą relaks przy robótkach ręcznych.

Szukaj w tym dziale: