Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Strona podmiotowa BIP Łukasiewicz - ITR zawiera informacje dotyczące Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Tele- i Radiotechnicznego zgodnie z:

1. rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)

2. ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej   (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

3. ustawą  z dnia 30 kwietnia 2010 o instytutach badawczych (Dz. U. 2010 Nr 96, poz. 618).

Dostęp do informacji umożliwia menu przedmiotowe umieszczone w lewym polu aktywnego okna strony.

Kolejne przyciski tj. Informacje ogólne, Przedmiot działalności, Status prawny, Organy Łukasiewicz - ITR, Organizacja, Struktura własnościowa, Majątek, Rejestry, Kontrole i audyty, Zamówienia publiczne, Praca - umożliwiają odpowiednio dostęp do informacji dot. Łukasiewicz - Instytutu Tele- i Radiotechnicznego.

Przycisk Łukasiewicz - ITR - Strona główna pozwala na połączenie ze stroną główną Łukasiewicz - ITR umieszczoną pod adresem http://www.itr.org.pl . Powrót do strony podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR  jest możliwy poprzez wskazanie na stronie głównej Łukasiewicz - ITR - logo Biuletynu Informacji Publicznej. 

Przycisk  BIP-Strona główna, na stronie podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR, umożliwia połączenie ze stroną główną Biuletynu Informacji Publicznej.

Dodatkowo w prawym górnym rogu strony podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR znajduje się logo Biuletynu Informacji Publicznej stanowiące link do strony głównej BIP.

Kolejne przyciski umożliwiają dostęp do pozostałych informacji, odpowiednio:

  • Rejestr zmian - informacje o zmianach dokonywanych na stronie podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR,
  • Instrukcja obsługi- wskazówki dla użytkownika ułatwiające nawigowanie po stronie podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR,
  • Redakcja - dane kontaktowe do redaktora strony.

W prawej górnej części strony znajduje się moduł wyszukujący - narzędzie do wyszukiwania informacji w obrębie serwisu strony podmiotowej BIP Łukasiewicz - ITR.

Szukaj w tym dziale: