Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Biblioteka Instytutu

Biblioteka Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Tele- i Radiotechnicznego jest specjalistyczną Biblioteką Naukowo-Techniczną posiadającą bogatą literaturę polską i obcojęzyczną z następujących dziedzin: elektronika, elektrotechnika, automatyka, mechanika, matematyka, informatyka, fizyka, chemia, ekologia, pomiary, technika i technologia wysokiej próżni.

Większą część zbiorów stanowi literatura obcojęzyczna.

 Księgozbiór Biblioteki:

  • książki - 13918 wol.
  • czasopisma - 4677 wol.
  • katalogi, Polskie Normy - 3076 wol.

Warunki korzystania z Biblioteki stanowi  Regulamin Biblioteki (Zarządzenie Dyrektora nr 17/NO-004/2008 z dnia 02.12.2008 r.)

Zbiory Biblioteki udostępniane są w czytelni, w drodze wypożyczeń miejscowych oraz na zewnątrz na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Kontakt:

e-mail: itr@itr.lukasiewicz.gov.pl lub market@itr.lukasiewicz.gov.pl

Szukaj w tym dziale: