Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Specjalista w dziale infrastruktury

Funkcja Zastępca Kierownika Działu Infrastruktury

 

Nr ref.: Ł-ITR/EH/2/2022

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór oraz monitorowanie istniejącej infrastruktury budynków Instytutu w celu utrzymania odpowiedniego poziomu kosztów poprzez planowanie, kontrolowanie budżetu i zarządzanie kosztami utrzymania oraz funkcjonowania.
 • Optymalizacja kosztów związanych z zarządzaną infrastrukturą poprzez bieżącą kontrolę, analizę oraz wdrażanie nowych rozwiązań.
 • Monitorowanie oraz nadzór nad infrastrukturą w celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego budynków.
 • Koordynacja oraz nadzór nad pracami mającymi na celu utrzymanie infrastruktury budynków Instytutu - planowanie, organizowanie oraz realizowanie planów remontów i inwestycji.
 • Koordynacja przeglądów technicznych, dotyczących dozoru, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego.
 • Organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników Działu Technicznego,
 • Wdrażanie oraz nadzorowanie procederu bezpieczeństwa w celu utrzymania ciągłości działania budynków.
 • Udział w tworzeniu polityki jakości i procedur niezbędnych do funkcjonowania obiektów.
 • Współpraca z innymi Działami w celu wprowadzania ewentualnych usprawnień w usługach technicznych.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie w zakresie utrzymania nieruchomości  na stanowisku kierowniczym.
 • wykształcenie wyższe techniczne.
 • duża samodzielność, terminowość oraz odpowiedzialność za podejmowane decyzje.
 • organizowanie i zarządzanie zespołem wewnętrznych współpracowników, ale także zewnętrznych specjalistów w sposób zapewniający najlepsze rozwiązania czasowe, kosztowe i jakościowe.
 • Znajomość przepisów związanych z bezpieczeństwem eksploatacji urządzeń technicznych, budynków i budowli oraz ochroną środowiska i prawem budowlanym.

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie;
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej).

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 28 lutego 2022 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Opublikowano: 03.02.2022

Szukaj w tym dziale: