Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Specjalista - Pracownik obsługi

Nr ref.: Ł-ITR/NP/26/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

  W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

 • nadzór nad funkcjonowaniem systemów zabezpieczenia technicznego
 • obsługę czytnika do rejestracji obchodów
 • kontrolę ruchu osób i pojazdów na terenie Instytutu
 • wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń
 • stałą obserwację kamer
 • podejmowanie niezbędnych interwencji w razie stwierdzenia naruszenia bezpieczeństwa i porządku
 • przyjmowanie i wydawanie poczty
 • obsługę centrali telefonicznej
 • dokonywanie wpisów w Księdze dozoru
 • zawiadomienie Policji i bezpośredniego przełożonego w przypadku stwierdzenia kradzieży lub innego przestępstwa

Doskonale sprawdzisz się w tej roli jeśli:

 • posiadasz wykształcenie średnie i nienaganną prezencję
 • cechuje Cię uprzejmość oraz kultura osobista
 • jesteś komunikatywny i odporny na stres
 • potrafisz pracować w zespole

Oferujemy:

 • benefity pozapłacowe ( grupowe ubezpieczenie na życie oraz z prywatna opieka medyczna)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt)
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Nazwa stanowiska wybranego kandydata, wskazana w umowie o pracę będzie zgodna z wiążącymi pracodawcę przepisami prawa pracy i może odbiegać od nazwy stanowiska użytej w ogłoszeniu.

Opublikowano: 17.12.2021

 

Szukaj w tym dziale: