Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Specjalista ds. zaopatrzenia

Nr ref.: Ł-ITR/NP/24/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

 • przygotowanie i prowadzenie przetargów zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych oraz projektów z Funduszy Unijnych,
 • realizacja bieżących zamówień z dziedziny elektroniki, chemii, mechaniki
 • praktyczne stosowanie wdrożonych w Instytucie procesów i procedur systemu zarządzania jakością,
 • prowadzenie rejestru i archiwizacja dokumentów wynikających z zakresu obowiązków działu,
 • zlecenie wysyłki i odbiór przesyłek kurierskich,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego,

 

Doskonale sprawdzisz się w tej roli jeśli posiadasz:

 • wykształcenie wyższe, wskazane techniczne,
 • minimum trzy letnie doświadczenia zawodowego, związane z zakresem zadań realizowanych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, w finansowanych ze środków UE (w teorii i praktyce, znajomość elektronicznego systemu zamówień publicznych),
 • znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office, Excel, Internet,
 • znajomość języka angielskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność,
 • odporność na stres,

 

Oferujemy:

 • benefity pozapłacowe (grupowe ubezpieczenie na życie oraz z prywatna opieka medyczna)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt)
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 31 grudnia 2021 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Nazwa stanowiska wybranego kandydata, wskazana w umowie o pracę będzie zgodna z wiążącymi pracodawcę przepisami prawa pracy i może odbiegać od nazwy stanowiska użytej w ogłoszeniu.

Opublikowano: 29.11.2021

 

Szukaj w tym dziale: