Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Nr ref.: Ł-ITR/NP/15/2021

Specjalista ds. archiwum 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 0,5

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

 • dbanie o właściwe przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji;
 • porządkowanie i udostępnianie pracownikom przechowywanej dokumentacji;
 • przeprowadzanie procedury brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności bieżącej archiwum zakładowego;
 • doradzanie pracownikom w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;
 • szkolenie pracowników i współpracowników w zakresie znajomości przepisów kancelaryjno-archiwalnych;
 • bieżąca aktualizacja wewnętrznych przepisów dot. archiwizacji i czynności kancelaryjnych oraz przeprowadzanie procedur akceptacji tych przepisów przez Archiwum Państwowe.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie;
 • minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego w instytucji publicznej lub pracy w archiwum;
 • bardzo dobra znajomość obowiązujących przepisów prawa dot. instrukcji kancelaryjnej, narodowego zasobu archiwalnego i archiwów, klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 • dobra znajomość obsługi pakietu MS Office, w szczególności programu Excel;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy;
 • samodzielność, dokładność i skrupulatność;
 • umiejętność dobrej komunikacji i współpracy z innymi pracownikami;
 • wysoka kultura osobista;
 • doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i kancelarii w jednostce sektora ochrony zdrowia;
 • umiejętność prowadzenia szkoleń wewnętrznych.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w państwowej jednostce organizacyjnej, z wieloletnią tradycją na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek za wysługę lat pracy w wysokości od 3% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • benefity pozapłacowe (refundacja kosztów nauki, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej);
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 20 sierpnia 2021 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Nazwa stanowiska wybranego kandydata, wskazana w umowie o pracę będzie zgodna z wiążącymi pracodawcę przepisami prawa pracy i  może odbiegać od nazwy stanowiska użytej w ogłoszeniu.

Opublikowano: 04.08.2021

 

Szukaj w tym dziale: