Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Specjalista ds. osobowych i płac

Nr ref.: Ł-ITR/NP/12/2021

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

W tej roli będziesz odpowiedzialny za:

 • kompleksową obsługę kadrowo-płacową (umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, akta osobowe i pozostała dokumentacja personalna, naliczanie wynagrodzeń);
 • obsługę komputerową bazy danych pracowników i wprowadzanie danych do systemu kadrowo-placowego, prowadzenie ewidencji czasu pracy, absencji, rozliczanie urlopów, weryfikację list obecności;
 • kontrolę nad terminami badań medycyny pracy;
 • opracowywanie i uzgadnianie harmonogramów dyżurów dla osób zatrudnionych w równoważnym systemie czasu pracy oraz dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy;
 • organizowanie i prowadzenie procesu dotyczącego szkoleń zgodnie z wymogami ISO;
 • prowadzenie spraw związanych z praktykami studenckimi;
 • współudział w prowadzeniu archiwum kadrowo-płacowego;
 • rejestrowanie, wyrejestrowanie oraz zgłaszanie wszelkich zmian dla pracowników w ZUS;
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PIT, GUS;
 • współpracę z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, GUS i inne);
 • opracowywanie zestawień statystycznych na potrzeby pracodawcy;
 • obsługę kadrową pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • współdziałanie z kierownikami jednostek organizacyjnych w zakresie spraw kadrowych.

Doskonale sprawdzisz się w tej roli jeśli:

 • masz min. 3 lata doświadczenia w obszarze kadr i płac w organizacji powyżej 200 pracowników;
 • posiadasz wykształcenie – wyższe (zarządzanie zasobami ludzkimi, prawo pracy, nauki społeczne, nauki ekonomiczne);
 • znasz bardzo dobrze prawo pracy, ustawy wykonawcze oraz przepisy ubezpieczeń społecznych, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o ochronie danych osobowych, ustawę o PPK;
 • znasz od strony praktycznej program PŁATNIK;
 • pracowałeś w systemie kadrowo-płacowym klasy ERP;
 • posiadasz wysokie umiejętności organizacyjne;
 • jesteś samodzielny i posiadasz umiejętność poszukiwania rozwiązań;
 • jesteś: komunikatywny, odpowiedzialny, systematyczny;
 • potrafisz pracować pod presją czasu;
 • znasz bardzo dobrze obsługę komputera (pakiet MS Office);

Znajomość:

 • przepisów ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie dodatkowym atutem.

Oferujemy:

 • stabilną pracę w państwowej jednostce organizacyjnej, z wieloletnią tradycją na podstawie umowy o pracę;
 • dodatek za wysługę lat pracy w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy;
 • Benefity pozapłacowe (refundacja kosztów nauki, możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej)
 • Atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt)
 • Możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 24 czerwca 2021 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Nazwa stanowiska wybranego kandydata, wskazana w umowie o pracę będzie zgodna z wiążącymi pracodawcę przepisami prawa pracy i może odbiegać od nazwy stanowiska użytej w ogłoszeniu.

Opublikowano: 10.06.2021

 

Szukaj w tym dziale: