Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Specjalista ds. księgowości

Ł-ITR/NP/24/2020

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

 

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretacja i księgowanie dokumentów,
 • uzgadnianie zapisów księgowych w celu bieżącego monitoringu wydatkowania budżetu,
 • sporządzanie deklaracji podatku dochodowego od osób prawnych,
 • sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
 • prowadzenie kasy Instytut i ewidencji kasowej,
 • rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.

Wymagania:

 • wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia),
 • min 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów lub finansów i księgowości,
 • biegła znajomość obsługi komputera (MS Office),
 • znajomość programów księgowo-finansowych (systemu klasy ERP),
 • znajomość przepisów z zakresu: ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych,
 • dokładności, sumienności i terminowości w realizacji zadań.

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie Sieci,
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej),
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt),
 • możliwość rozwoju kompetencji dzięki szerokiemu wachlarzowi kursów i szkoleń.

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 27 listopada 2020 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku.  Nazwa stanowiska wybranego kandydata, wskazana w umowie o pracę będzie zgodna z wiążącymi pracodawcę przepisami prawa pracy i  może odbiegać od nazwy stanowiska  użytej w ogłoszeniu.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Opublikowano: 28.10.2020

Szukaj w tym dziale: