Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Wymiar etatu: 1/2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Prace ślusarskie:

•    Wykonywanie prac ślusarskich w budynkach Instytutu;
•    Obsługa elektronarzędzi;
•    Konserwacja urządzeń;
•    Dokonywanie codziennych przeglądów budynku pod kątem prac ślusarskich;
•    Zgłaszanie kierownikowi zauważonych usterek i propozycji sposobu ich usunięcia;
•    Współpraca z instalatorem sieci wod – kan;

Wymagania:

 • Wykształcenie zawodowe kierunkowe – ślusarz;
 • Doświadczenie w zawodzie ślusarza co najmniej 10 lata;
 • Umiejętność obsługi maszyn ślusarskich;
 • Praktyczna umiejętność obróbki metalu;
 • Pracowitość, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, samodzielność;
 • Umiejętność pracy w zespole;

Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie;
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej).

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.lukasiewicz.gov.pl do dnia 14 sierpnia 2020 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Użyta w ogłoszeniu nazwa stanowiska jest powszechnie stosowana na rynku pracy i odzwierciedla charakter pracy przewidzianej na tym stanowisku. Oferta pracy dla wybranego kandydata może odbiegać od nazwy z ogłoszenia.

Opublikowano: 29.07.2020

 

Szukaj w tym dziale: