Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

 

Informujemy, że w wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko Radcy prawnego w Instytucie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Tele-i Radiotechniczny została wybrana Agnieszka Klaus zamieszkała w Grzegorzewicach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Radca prawny

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy: 1

Wymiar etatu pracy:  1/2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie kompleksowej obsługi prawnej Instytutu ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz etyki zawodowej;
 • udzielanie porad prawnych,  opinii, konsultacji oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • reprezentowanie Instytutu  w postepowaniach cywilnych lub administracyjnych oraz przed organami orzekającymi;
 • przygotowywanie korespondencji z urzędami i sądami;
 • uczestniczenie w prowadzonych przez jednostkę rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów nietypowych, dotyczących przedmiotu o znacznej wartości, albo umowy z kontrahentem zagranicznym;
 • informowanie jednostek organizacyjnych Instytutu o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz o uchybieniach w ich działalności w zakresie przestrzegania prawa;
 • przygotowywanie dokumentów Instytutu: regulaminów, zarządzeń, procedur, pełnomocnictw;
 • nadzór, przygotowywanie, aktualizacja, opiniowanie oraz zarządzanie wersjami wzorów umów i dokumentów funkcjonujących w Instytucie;
 • bieżąca analiza zmian w przepisach prawnych i orzeczeniach sądowych;
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru przepisów prawnych wydawanych w Instytucie;
 • uczestniczenie w opracowywaniu i uzgadnianiu projektów aktów prawnych Instytutu;
 • opiniowanie i uczestniczenie w uzgadnianiu aktów prawnych opracowywanych przez  Centrum Łukasiewicz;
 • bieżąca współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Instytutu.

Wymagania:

 • minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe jako Radca Prawny w obsłudze prawnej jednostek sektora publicznego;
 • profesjonalizm w podejściu do realizowanych projektów i wysoki poziom odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętność zarządzania czasem i realizacji założonych celów;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i terminowość;
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej oraz samodzielność;
 • umiejętność wykonywania równolegle wielu różnorodnych zadań o różnym stopniu skomplikowania i trudności;
 • orientacja biznesowa, umiejętność identyfikacji ryzyk;
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office.

Wymagania formalne:

 • uprawnienia zawodowe Radcy Prawnego;

 Oferujemy:

 • pracę w innowacyjnym Instytucie;
 • przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • atrakcyjny pakiet socjalny (dofinansowanie do „wczasów”, karty podarunkowe z okazji świąt);
 • benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej).

Dokumenty:

 • CV
 • dokument potwierdzający wpis na listę radców prawnych (kserokopia)

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.org.pl do dnia 4 lipca 2020 roku.

Pracodawca ma prawo do zakończenia rekrutacji we wcześniejszym terminie.

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Opublikowano: 04.06.2020

 

Szukaj w tym dziale: