Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Kierownik do spraw planowania i koordynacji projektów

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Przykładowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w opracowywaniu planów działalności Instytutu oraz ich monitorowanie;
 • Organizacja procesu planowania, zarządzania i rozliczania projektów;
 • Promowanie i wdrażanie dobrych praktyk w zarządzaniu projektami;
 • Monitoring i bezpośrednie wsparcie projektów;
 • Organizacja i wsparcie procesu oceny inicjatyw projektowych, w tym ocen formalnych i merytorycznych;
 • Nadzór nad budżetem portfela projektów;
 • Zarządzanie ryzykami i problemami projektowymi;
 • Kierowanie niektórymi projektami z portfela;
 • Prowadzenie komunikacji projektowej;
 • Koordynacja realizacji projektów w oczekiwanych ramach czasowych, finansowych oraz jakościowych;
 • Sprawozdawczość zewnętrzna (m.in. GUS, POL-on, PBN).

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe;
 • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze koordynacji realizacji projektów;
 • Praktyczna znajomość zagadnień zarządzania projektami i portfelem projektów w organizacji (np. certyfikaty: PRINCE2, PMI, Agile, MSP);
 • Samodzielność w realizacji przydzielonych zadań, umiejętność organizacji pracy;
 • Bardzo dobre zdolności komunikacyjne, umiejętność  raportowania stanu projektu do członków zespołu i wszystkich interesariuszy;
 • Znajomość zasad i systemów informatycznych do rozliczania projektów (np. SL2014, OSF, Participant Portal, ESA P-System);
 • Znajomość języka angielskiego.

Mile widziane:

 • Wykształcenie wyższe techniczne ;
 • Doświadczenie w zakresie zarządzania przez cele;
 • Doświadczenie w koordynowaniu projektów innowacyjnych;
 • Praktyczna umiejętność zarządzania ryzykiem w projekcie (MOR);
 • Doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu procesów (COBIT);

Oferujemy:

 • Pracę w innowacyjnym Instytucie;
 • Możliwość zdobycia unikalnego doświadczenia zawodowego;
 • Przyjazną atmosferę pracy w ambitnym zespole;
 • Benefity pozapłacowe (możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie oraz z prywatnej opieki medycznej).

Dokumenty:

 • CV

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sieć Badawczą – Łukasiewicz - Instytut Tele-i Radiotechniczny w Warszawie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Sieć Badawcza – Łukasiewicz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa. Dane zbierane są dla potrzeb procesu rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres mailowy: rekrutacja@itr.org.pl

PEŁNA TREŚĆ KLAUZULI INFORMACYJNEJ

Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione o ich terminie telefonicznie lub drogą elektroniczną.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronie internetowej Instytutu Sieci.

Opublikowano : 31.12.2019 r.

 

Szukaj w tym dziale: