Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz. U Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny jest zobowiązany do udzielania informacji z zakresu jego działania mających charakter publiczny, obejmujących zwłaszcza wgląd do dokumentów Instytutu, a także uzyskania informacji przetworzonych istotnych dla interesu publicznego.

Obowiązek udostępniania informacji publicznej wynika ze statusu prawnego Instytutu jako państwowej osoby prawnej, która :

• wykonuje zadania o charakterze publicznym, np. poprzez realizację projektów badawczych finansowanych ze środków publicznych,

• dysponuje majątkiem Skarbu Państwa,

• działalność statutowa jest dofinansowywana ze środków publicznych. Udostępnianie informacji publicznych następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku droga listową lub elektroniczną. Wniosek może złożyć każda osoba zainteresowana aktualną wiedzą z zakresu działania Instytutu pod warunkiem, że ta wiedza ma charakter publiczny. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny. Ograniczenie takiego prawa może nastąpić wyłącznie ze względu na prywatność osoby fizycznej, której informacja dotyczy lub tajemnicę handlową Instytutu.

Szukaj w tym dziale: