Biuletyn Informacji Publicznej
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Tele- i Radiotechniczny

Organizacja

Strukturę organizacyjną Instytutu, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi jego działania, określa regulamin organizacyjny ustalony przez Dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej oraz zakładowych organizacji związkowych.

Prace Instytutu prowadzone są w wyspecjalizowanych Centrach Badawczych i Innowacyjnych podporządkowanych priorytetowym kierunkom działalności w zakresie:

systemów teleinformatycznych i urządzeń

 • systemy dla energetyki
 • systemy ultradźwiękowe
 • automatyzacja procesów
 • urządzenia cieplno-chemiczne
 • piezoelektronika

zaawansowanych technologii elektronicznych

 • technologie montażu elektronicznego
 • technologie obwodów drukowanych
 • technologie próżniowe
 • technologie materiałów magnetycznych
 • technologie nanomateriałów

badania jakości, wzorcowania i certyfikacji wyrobów

 • Laboratorium Badania Jakości i Wzorcowania Wyrobów Elektronicznych
 • Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni
 • Ośrodek Certyfikacji Wyrobów
Szukaj w tym dziale: